Seurakunnan järjestämät yhteiset syntymäpäiväjuhlat 70-, 75- ja 80-vuotiaille siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Tulemme mielellämme tervehtimään syntymäpäiviään viettäviä pandemian loputtua. Mikäli toivotte käyntiä, ottakaa yhteys seurakuntatoimistoon p. 040 688 1403.