Komsi-Varsalan diakoniapiiri Kaisu ja Kalervo Niemelässä

ti 31.1. kello 13.00

*

Rasintie 22