Komsi-Varsalan diakoniapiiri ja vuosikokous

ma 13.2. kello 14.00
Viraston kokoushuone

Komsi-Varsalan diakoniapiiri

Maarit Suksi