Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä Kauhajoen kirkossa

su 26.9. kello 11.00
Muussa paikassa

*

Mukana kehitysvammaistyön pappi Tuire Wuorijärvi. Messun jälkeen ei muuta ohjelmaa eikä ruokailua. Kuljetus järjestetään. Ilm. diakonissalle p. 040 6881406 tai maarit.suksi@evl.fi 20.9.2021 mennessä. Messu on nähtävissä Kauhajoen seurakunnan YouTube-sivulla.