Rippikouluryhmät on jaettu

24.10.2018 10.00

Leirin 1 ensisijaiseksi vaihtoehdokseen valitsi 40 nuorta, mutta turvallisuusmääräysten takia heitä kaikkia ei valitettavasti ollut mahdollista sijoittaa tälle leirille.

 

Leirin 1 osallistujien valinta tehtiin osin leirikirjeessä ilmoitettuja perusteita huomioiden, mutta osin valinta jouduttiin tekemään satunnaisperiaatteella. On harmi, että kaikki eivät pääse leirille siihen ajankohtaan, jota toivoivat, mutta valitettavasti leirikeskuksen ja käytettävissä olevien työntekijöiden määrä rajoittaa leirin maksimikapasiteettia.

Leirille 1 ja 2 tulee 20 hengen ryhmät, leirille 3 kymmenen henkeä ja päivärippikouluun kolme nuorta. Jos jälki-ilmoittautujia löytyy, he voivat ilmoittautua vielä leirille 3 tai päivärippikouluun.

« Uutislistaukseen