Työntekijöiden puhelinnumeroita:

Lauri Annala 040 688 1401

Henrika Hyttinen-Koponen 040 688 1404 (virkavapaalla)

Sami Koponen 040 688 1412

Diakonissa Maarit Suksi 040 688 1406

Kanttori Esko Ruuska 040 688 1405

Suntio-emäntä Ritva Uusi-Hakala 040 688 1411

Lastenohjaajat Regina Ketola 040 688 1408 ja Miia Rantamäki 040 688 1409

Tule mukaan toimintaan

Olisiko sinulla aikaa ja halua osallistua asioiden tekemiseen yhdessä seurakunnassa? Seurakunnan vapaaehtoistyössä on monia mahdollisuuksia rikastuttaa omaa ja muiden elämää.

Yllä olevista linkeistä saat tietoa säännöllisestä toiminnasta, lähetystyöstä ja seurakunnan päätöksenteosta. Sen lisäksi pienet, mutta tärkeät tehtävät seurakunnassa ja ihmisten parissa odottavat tekijäänsä.

Tarvitsemme seurakuntalaisia osallistumaan erilaisiin kertaluonteisiin ja pidempiaikaisiin tehtäviin:

  • Diakoniapiirien jäseniä esimerkiksi onnittelemaan pyöreitä vuosia täyttäviä iäkkäitä seurakuntalaisia tai keräämään rahaa diakoniatyölle
  • Yhteisvastuukerääjiä helmi-huhtikuussa
  • Ystäviä yksinäisille koteihin ja laitoksiin
  • Talkooapua myyjäisiin
  • Edellä mainituista parhaiten osaavat kertoa diakoniapappi Henrik Koponen tai diakoniatyöntekijä.
  • Kahvinkeitto- ja tarjoiluapua eri tilaisuuksiin kuten kirkkokahveille. Näistä vastaa suntio-emäntä Ritva Uusi-Hakala.
  • Kolehdinkantajia ja tekstinlukijoita jumalanpalveluksiin. Ota yhteyttä seurakunnan pappeihin.
  • Kuoroon laulajia. Kuoroja johtaa kanttori Esko Ruuska.
  • Talkooapua erilaisiin lapsityön tapahtumiin. Näistä parhaiten tietävät lapsityöntekijät.

Pienikin apu auttaa paljon. Ota yhteyttä!