uskottu toivottu rakastettu

Ehdokkaat Teuvan seurakunnan kirkkovaltuustoon valitsijayhdistyksittäin:

 

Kaikkien kirkko 

Alanen Johanna 

Honkilahti Katri  

Järvelä Seppo  

Lähteenmäki Risto  

Metsäranta Esa  

Mustonen Jari  

Pitkälä Emilia  

Tuomainen Emmi  

 

Kirkko keskellä arkea ja juhlaa 

Eerikäinen Paula 

Hahto Oili  

Hartman Marica  

Heikkilä-Kiili Anneli  

Järviniemi Johanna 

Kalajainen Anne  

Kohtala Antti 

Koivisto Nelli 

Korkeamäki Jaana  

Laitamäki Tapani 

Niemi Kaisa 

Raita Aino 

Sippola Eija 

Tanner-Koopmans Urpu 

Väisänen Maire 

Ylimannila Terttu 

 

Yhteistyössä seurakuntaa rakentaen 

Birling Päivi 

Ekola Anita 

Hangasluoma Anneli 

Kaari Liisa 

Koski Elina 

Laurila Raimo 

Mikkilä Minna-Liisa 

Nevanperä Toni 

Piikkilä Kari 

Riippi Marjatta 

Seppänen Helena 

Tamsi Lasse 

Uusimäki Jorma 

Viljanmaa Kaisu 

 

Tulevaisuutta tehdään nyt

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntien luottamushenkilöt. Luottamushenkilöt vaikuttavat monin eri tavoin seurakuntansa työhön ja sitä kautta sen tulevaisuuteen. He ovat tekemässä seurakuntien taloutta, henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevia päätöksiä. Luottamushenkilöt tukevat paikallisseurakuntien työtä ohjaamalla sitä tulevaisuuteen katsovan strategian mukaiseen toimintaan. Kirkon ylintä päätäntävaltaa käyttävät kirkolliskokousedustajat valitaan luottamushenkilöiden joukosta.

Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu lähes 3,7 miljoonaa ihmistä. Tähän joukkoon mahtuu hyvin eri tavoilla kirkosta ajattelevia ja maailmaa näkeviä ihmisiä. Kunnioittamalla ja kuuntelemalla toisiamme mahdumme saman katon alle.

Suomen suurimman yhteisön tulevaisuudesta päättävät sen jäsenet. Jokaisella yli 16-vuotiaalla jäsenellä on oikeus äänestää seurakuntavaaleissa ja kaikilla täysi-ikäisillä jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdolle. Näissä vaaleissa ovet ovat auki kaikille. Tervetuloa asettumaan ehdolle ja äänestämään seurakuntavaaleissa sellaisena kuin olet.

#uskottu

 

Yhdessä yksinäisyyttä vastaan

Ihmisten auttaminen ja rakastaminen olivat Jeesuksen toiminnassa ja opetuksessa keskeistä. Siksi diakonia, auttamistyö, on kirkon ytimessä. Tutkimusten mukaan kirkolta myös odotetaan eniten sitä, että se huolehtii yhteiskunnan vähävaraisista ja heikossa asemassa olevista.

Yksinäisyys on 2020-luvulla ajankohtainen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä haastava tekijä: Suomalaisista lähes joka kymmenes kokee olevansa yksinäinen. Vähävaraisuus, yksin eläminen tai vanhuus ei automaattisesti tarkoita yksinäisyyttä. Silti Suomessa koetaan yksinäisyyttä miljoonissa kodeissa.

Kirkon tehtävänä yhteiskunnassa on olla hyväksyvä katse ja kuuleva korva. Mitä kirkon ja seurakuntani pitäisi tehdä, ettei kenenkään tarvitsisi tuntea yksinäisyyttä tahtomattaan? Seurakuntien tulevaisuudessa pidetään kirkon strategian mukaisesti ovet auki kaikille ihmisille ja mahdollisuuksille. Tervetuloa asettumaan ehdolle ja äänestämään seurakuntavaaleissa sellaisena kuin olet.

#toivottu

 

Myötätunnon ääni ajassamme

Ihmiset liittyvät toisiinsa aiempaa enemmän verkostomaisesti, saman asian yhdistämänä. Sosiaalisen median maailmat ovat luoneet ihmisille paikan kokoontua yhteen samoin ajattelevien kuplaan. Samalla keskustelukulttuuri on muuttunut aggressiivisemmaksi ja ulossulkevaksi. Elämme ajassa, jossa lähestulkoon pakotamme itsemme ja toisemme erilaisiin lokeroihin.

Sosiaalisessa mediassa vahvistuu ikuisen onnellisuuden ja hyvinvoinnin harha. Tämä on lisännyt kaipuuta paikkaan, jossa itse kukin voi tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Ihmiset kaipaavat tilaa, jossa voi vain olla; yhteisöä, jossa levätä. Jumalan silmissä jokainen on täydellinen, riittävä omana itsenään. Jumalan edessä jokainen meistä on uskottu, toivottu, rakastettu.

Seurakuntavaaleissa voit olla vaikuttamassa siihen, miten seurakuntasi ovet ovat avoinna. Missä työntekijät ja ihmiset kohtaavat? Miten puhumme toisillemme ja toisistamme? Kunhan kunnioitamme ja kuuntelemme toisiamme, mahdumme saman katon alle. On tärkeää tehdä työtä myötätunnon ja lähimmäisen rakkauden edistämisen eteen.  Tervetuloa asettumaan ehdolle ja äänestämään seurakuntavaaleissa sellaisena kuin olet.

#rakastettu

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022