Häät

Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane sinetiksi ranteesi nauhaan. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki.

Laul. l. 8:6

Rakkaus on kaunis tunne. Raamattu puhuu siitä, että se kaipaa myös suojaa. Kirkollisessa vihkimisessä pari sitoutuu toisiinsa Jumalan ja läheisten edessä, lupaa tahtovansa rakastaa hyvinä ja pahoina päivinä kuolemaan asti. Häissä myös pyydämme Jumalan siunausta parin rakkauden suojaksi, että he voisivat pitää lupauksensa. Parisuhde saa yhteiskunnallisen vahvistuksen. Avioparia sitoo yhteen paitsi rakkaus, myös lain suoja ja sen tuomat oikeudet ja velvollisuudet.

Ennen häitä

Kun suunnittelette häitä, ottakaa yhteys seurakuntatoimistoon. Kirkollinen vihkiminen onnistuu kotona tai mökillä yhtä hyvin kuin kirkossa. Häitä voidaan viettää myös lapsen kasteen yhteydessä. Seurakuntatoimistosta saa varattua kirkon, papin ja kanttorin. Jos vihkimiseen on pitkä aika, vihkivän papin nimi saattaa varmistua vasta myöhemmin.

Ennen häitä pappi yleensä haluaa tavata parin tutustuakseen ja käydäkseen läpi vihkimisen kulkua. Vihkiharjoituksissa voivat olla läsnä myös bestman, kaaso ja muut vihkitoimituksessa avustavat henkilöt. Kun häät lähestyvät, viimeistään viikkoa ennen pappi ottaa yhteyttä. Jos haluat varata ajan hyvissä ajoin, voit myös itse ottaa yhteyttä pappiin.

Seurakunta kantaa rukouksissaan jäseniään. Avioliittoon aikovien tai jo vihittyjen nimet ilmoitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, mikäli asianosaiset eivät ole sitä kieltäneet. Heidän puolestaan rukoillaan.

Häiden musiikki

Kanttori vastaa häiden musiikista. Otathan yhteyttä kanttoriin hyvissä ajoin, varsinkin, jos toivot musiikkia, joka ei löydy häämusiikin listasta, jolloin kanttorilla on hyvin aikaa harjoitella. Musiikkia kirkkoon valitessa tulee ottaa huomioon, että olemme pyhässä tilassa ja kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan jumalanpalvelus. Häissä tulisi olla ainakin yksi virsi tai toimituslaulu.

Entä, jos toinen ei kuulu kirkkoon?

Jos haaveilet kirkollisesta vihkimisestä, mutta kihlakumppanisi ei kuulu kirkkoon, voitte menetellä kahdella tavalla. Kirkkoon kuulumaton voi liittyä kirkkoon ja tarvittaessa tulla kastetuksi ja käydä aikuisrippikoulun, joka koostuu kahdeksasta puolentoista tunnin tapaamisesta seurakunnan työntekijöiden kanssa. Kirkkoherranvirastosta osataan antaa ohjeita asiasta.

Jos kirkkoon liittyminen ei periaatteellisista syistä ole mahdollista, mutta kokee tärkeäksi, että toinen saa toivomansa kirkollisen siunauksen, on mahdollista mennä virallisesti naimisiin maistraatissa ja pyytää avioliiton siunaamista, joka on hyvin samantyylinen tapahtuma kuin kirkollinen vihkiminen. Suurin ero on, että siinä ei julisteta puolisoiksi vaan rukoillaan jo solmitun avioliiton puolesta.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Muistilista vihkiparille:

  • avioliiton esteiden tutkinta

  • vihkipaikan, papin ja kanttorin varaaminen

  • kaksi todistajaa

  • sormus/sormukset

  • hääjuhlapaikan varaaminen

  • vieraslista ja kutsut

  • käsiohjelmat

  • bestman, kaaso ja morsiusneidot

  • juhlapaikan koristelu

  • valokuvaus