Surun kohdatessa

Olette astuneet elämässänne surun aikaan omaisen kuoleman myötä. Seurakunta tahtoo lohduttaa ja tukea surun keskellä kulkevia. Voitte kääntyä seurakunnan työntekijöiden puoleen, kun tarvitsette apua.

Hautajaisten järjestämiseen liittyy monia käytännön kysymyksiä. Seuraavien ohjeiden toivomme auttavan niissä.

Hautauspäivän sopimiseksi otetaan yhteys kirkkoherranvirastoon. Tällöin voidaan sopia hautapaikka ja siunaus- ja muistotilaisuus.

Sanomakellot

Sanomakelloja soitetaan arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välillä seurakuntatoimiston kanssa sovittuna ajankohtana.

Hautapaikka

Hautapaikka varataan kirkkoherranvirastosta. Leski voi tässä yhteydessä varata myös paikan itselleen. Mikäli vainaja on lapsi, vanhemmilla on oikeus varata itselleen hautapaikka. Muut varaustoivomukset käsittelee kirjallisesta anomuksesta kirkkoneuvosto.

Teuvan seurakunnalla on kaksi hautausmaata, vanha ja uusi. Vanhalla hautausmaalla on vapaana enää muutamia yksittäisiä hautapaikkoja ja sinne haudataan pääsääntöisesti sellaisia vainajia, joilla on sillä omaisten hautoja.

Uudelta hautausmaalta löytyy uurnalehto, jonne on mahdollista haudata tuhkauurna. Uurna voidaan haudata myös suvun hallussa olevaan tavalliseen hautaan.

Hautapaikasta peritään kirkkovaltuuston päätöksen mukainen maksu. Seurakunta huolehtii perimäänsä maksua vastaan haudan kaivamisesta ja peittämisestä sekä tasoittamisesta ruohokentäksi.

Jos haudalla on muistokivi, omaiset siirtävät sen syrjään ennen haudan kaivamista. Kiven siirtämisestä voi sopia myös kiviveistämöiden kanssa, jotka voivat hakea kiven kaiverrettavaksi jo ennen haudan kaivamista. Myös haudankaivajayrittäjältä voi tiedustella kyseistä palvelua. Pari päivää ennen hautausta omaiset voivat toimittaa havuja haudalle.

Mahdollisuus keskusteluun

Omaiset ja hautajaisiin tuleva pappi useimmiten tapaavat ennen hautajaisia keskustellakseen. Keskustelussa sekä käydään läpi käytännön asioita siunaus- ja muistotilaisuudessa että on mahdollista muistella edesmenneen elämää ja käydä läpi omaa suruaan. Jotkut omaiset haluavat keskustella vain käytännön asioista. Toisaalta tässä keskustelussa on mahdollisuus myös sielunhoitoon ja yhteiseen rukoukseen. Voitte tuoda omat toiveenne selkeästi esille.

Keskustelu voidaan käydä kirkkoherranvirastolla tai omaisten kotona riippuen siitä, mitä papin kanssa sovitaan. Aikaa keskusteluun voi kysellä jo kirkkoherranvirastosta, mutta tyypillisimmin pappi soittaa sopiakseen ajankohdasta.

Hautajaisten virsistä voidaan sopia papin kanssa käytävässä keskustelussa, mutta musiikkiesityksistä ja toiveista alkumusiikin suhteen voi olla hyvä olla yhteydessä myös erikseen kanttoriin etukäteen.

Siunaus kirkossa

Lähiomaiset ja kantajat saapuvat vainajien säilytystilan ääreen 20 minuuttia ennen siunaustilaisuutta, mikäli arkku kannetaan kirkkoon tilaisuuden alussa. Arkku voidaan siirtää kirkkoon myös aikaisemmin. Omaiset huolehtivat arkun siirrosta kirkkoon. Kantajia tarvitaan tavallisesti kuusi.

Arkku kannetaan kirkkoon hiljaisen alkumusiikin saattelemana. Kun arkku on saatu paikalleen, kantajat paljastavat päänsä, viivähtävät hetken arkun äärellä ja menevät sitten istumaan. Muu saattoväki istuu samalla.

Siunaustilaisuuden kulku on suunnilleen seuraavanlainen:

 1. Alkumusiikki
 2. Lyhyt hiljaisuus kellojen soidessa
 3. (Virsi, jos kukkien lasku alussa)
 4. (Kukkien lasku)
 5. Virsi
 6. Alkusiunaus, johdantosanat
 7. Rukous
 8. Raamatunluku
 9. Puhe
 10. Uskontunnustus
 11. Siunaaminen
 12. (Virsi tai muuta musiikkia)
 13. Rukous
 14. Isä meidän
 15. Herran siunaus
 16. Virsi
 17. (Kukkien lasku)
 18. (Virsi, jos kukkien lasku lopussa)

Siunaamisen ajaksi saattoväki nousee seisomaan. Vaihtoehtoisesti siunaus voi olla hautajaismessu, johon kuuluu myös ehtoollinen.

Kukkien laskussa ensimmäisenä kukat laskevat lähimmät omaiset ja sukulaiset, sitten ystävät, järjestöt ja työnantaja jne. Kukat asetetaan arkun viereen lattialle.

Sotaveteraanien seppele lasketaan viimeisenä. Teuvan Sotaveteraanien kanssa on sovittu, että heidän seppelettään laskettaessa kaikki nousevat seisomaan.

Viimeisen viren jälkeen haetaan kukkalaitteet. Kun sen jälkeen kantajat ovat asettuneet paikalleen, arkku kannetaan ulos kirkosta musiikin soidessa. Kävellään rauhallisesti haudalle. Haudalla arkku lasketaan hautaan suntion ohjeiden mukaan. Hautaan laskemisen jälkeen avonaiseen hautaan voidaan heittää ruusuja tai maata.

Kansi laitetaan haudan päälle. Kukat lasketaan haudalle. Useimmiten kukat on laskettu jo kirkossa, joten ne voidaan haudalla laskea joustavasti niin, että useampi voi laskea kukat yhtä aikaa. Lauletaan virsi, joka voidaan aloittaa viimeisten laskiessa kukkia. Lopuksi omaiset voivat toivottaa tervetulleeksi muistotilaisuuteen ja kiittää siunaustilaisuuteen osallistuneita osanotosta suruun.

Kirkossa valokuvaamisen tulisi tapahtua niin, että se kunnioittaa omaisten surua eikä aiheuta häiriötä.

Kirkon käytöstä tai seurakunnan työntekijöiden avustamisesta hautajaisissa koidu erillisiä kustannuksia.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus on omaisille mahdollisuus muistella edesmennyttä läheistä. Erityisen muistotilaisuuden järjestäminen tarjoiluineen ei kuitenkaan ole välttämättömyys. Yleensäkin tarjoilujen osalta muistotilaisuutta voidaan halutessa myös yksinkertaistaa.

Seurakunnan tiloista muistotilaisuuden järjestäminen on mahdollista seurakuntasalissa, nuorisotalossa tai virastotalon kokoushuoneessa. Tilojen käytöstä perittävään vuokraan kuuluvat tilan, astioiden ja pöytäliinojen käyttö. Muistotilaisuus voidaan järjestää myös kotona tai jossain muussa juhlatilassa.

Omaiset toimivat tilaisuuden isäntinä. Erilliselle pöydälle voidaan asettaa vainajan kuva, kynttilä sekä saapuneet adressit. Kirjekuoret on hyvä poistaa etukäteen. Adressit voidaan lukea. Omaiset pyytävät adressien lukijan. Adressienluvussa ei tarvitse jokaisesta adressista lukea vainajan nimeä. Omaisille lähetettyjä henkilökohtaisia surunvalittelutervehdyksiä ei yleensä lueta.

Muistotilaisuus on omaisten tilaisuus, ja he voivat suunnitella sen ohjelman. Pappia ja kanttoria voi pyytää mukaan muistotilaisuuteen. Tyypillisesti muistotilaisuus alkaa ruokavirrellä ja ruokailulla. Aterian jälkeen voidaan veisata virsiä, esittää musiikkiohjelmaa tai runoja tai pitää muistopuheita omaisten toiveiden mukaisesti. Pappi tullessaan muistotilaisuuteen tyypillisesti pitää muistotilaisuudessa hartauspuheen. Muistotilaisuus tyypillisesti päättyy kahviin.

Kuolleeksi kiittäminen - rukous vainajan ja omaisten puolesta

Hautajaisia seuraavana sunnuntaina jumalanpalveluksessa vainaja kiitetään kuolleeksi eli mainitaan vainajan nimi ja rukoillaan hänen puolestaan. Teuvan seurakunnan perinteen mukaisesti omaiset eivät yleensä nouse tällöin seisomaan.

risti

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys