Vaalien tulokset löydät alempaa tältä sivulta kun äänet on laskettu.

 

Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022. 

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous

Vaalilautakunnan pöytäkirja 2/2022

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 klo 11.00-20.00 (Teuvan kirkossa) toimitettavien

seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11. - 12.11.2022

joka päivä
Teuvan seurakuntatoimistossa, Asematie 4C, 64700 Teuva, klo 9.00-18.00.

Teuvan lukio tiistai 8.11. Sipiläntie 3, 64700 Teuva, klo 13.00-14.00.

Perälän koulu tiistai 8.11. Kittiläntie 3, 64740 Perälä, klo 18.00-19.30.

Äystön koulu tiistai 8.11. Lehtimäentie 18, 64770 Äystö, klo 18.00-19.30.

Horonkylän nuorisoseura keskiviikko 9.11. Horontie 1294, 64740 Horo, klo 18.00-19.30.

Luovankylän kylätupa keskiviikko 9.11. Saunoontie 139, 64700 Teuva, klo 18.00-19.30.

Norinkylän Opintola b&b torstai 10.11. Norintie 1048, 61840 Norinkylä, klo 18.00-19.30.

K-Market perjantai 11.11. Porvarintie 14, 64700 Teuva, klo 12.00-18.00.

S-Market perjantai 11.11. Mikkiläntie 12, 64700 Teuva, klo 12.00-18.00.

 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa
Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakuntatoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen klo 16.00.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.
Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.
Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi seurakuntatoimisto on avoinna 4.11.2022 klo 16.00 saakka. Seurakuntatoimiston puhelinnumero on 040-6881403.

Teuvan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla seurakuntatoimistossa 31.10.-12.11.2022, Asematie 4C, 64700 Teuva.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta Päätöksenteko - Teuvan seurakunta ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Teuvalla 16.9.2022
Teuvan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Sauli Koski

Kuvassa näkyy ehdokkaiden nimet ja numerot
Ehdokaslistojen yhdistelmä