Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Rippikoulu on kirkon kasteopetusta, jossa tutustutaan siihen uskoon ja seurakuntaan, johon kaste liittää. Rippikoulun sisältöä ja kestoa säätelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rippikoulun opetussuunnitelma. Rippikoulu on paitsi kristillisen uskon sisältöjen oppimista ja oman elämän ja kasvun pohtimista, myös ainutlaatuinen, hauska ja mieleenpainuva aika elämässä.

Rippikoulu koostuu kahdesta osasta: seurakuntaan tutustumisjaksosta, jonka aikana opetellaan seurakunnan toimintaan osallistumisen kannalta tärkeitä rukouksia ja raamatunkohtia, ja käydään seurakunnan tilaisuuksissa. Tältä jaksolta kerätään riparipassin merkinnät. Toinen osa on rippileiri tai päivärippikoulu.

Rippikoulun päätyttyä nuorella on mahdollisuus osallistua konfirmaatioon. Tietoa konfirmaatioista löytyy täältä ->

Seurakuntaan tutustuminen

Etukäteen opeteltavat rukoukset ja raamatunkohdat

Rippikouluvuoden aikana opetellaan kristillisen uskon tärkeimmät rukoukset ja keskeisimmät sisällöt ulkoa.  Nuori opettelee etukäteen haluamansa osan ulkoläksyistä, ja tule näyttämään osaamisensa torstaisin oloiltoihin nuorisotalolle. Jos ulkoläksyjen kanssa on vaikeuksia tai torstai-illat eivät sovi, ota yhteyttä Henrikaan tai Juhaniin. Voit harjoitella myös älypuhelimeen asennettavan Ulkoläksyt sekaisin –pelin avulla. Huomaa kuitenkin, että siellä on vain osa ulkoläksyistä. Ulkoläksyt löytyvät täältä ->.

Ehtoollinen

Tänä vuonna otetaan käyttöön Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa Suuri ihme –niminen rippikoulun opetussuunnitelma. Se tulee muuttamaan vuoden 2019 rippikouluja vielä enemmän, mutta nyt suurin muutos on ehtoollisella käyminen jo rippikouluun tutustumisjakson aikana yhdessä rippikouluryhmän kanssa.

Rippikouluryhmä osallistuu yhdessä jumalanpalvelukseen, ja osallistuu siellä yhdessä ohjaajansa kanssa ehtoolliselle saatuaan ensin nuorten jumalanpalveluksessa opetusta ehtoollisesta. Kaikki tulevat alttarille, mutta nuori voi halutessaan tulla myös vain siunatuksi. Jos ryhmässä on joku, jota ei ole vielä kastettu, hän osallistuu ehtoolliselle vasta kasteen jälkeen.

Yhteiset seurakuntaan tutustumiset

Osana uutta rippikoulun opetussuunnitelmaa rippikouluryhmä kokoontuu yhteen useamman kerran jo seurakuntaan tutustumisjakson aikana. Jokainen osallistuu oman rippikouluryhmänsä kanssa kahteen teemapäivään ja yhteen ryhmän omaan oloiltaan ja omaan jumalanpalvelukseen. Ryhmän omasta jumalanpalveluksesta ja omasta oloillasta tulee merkintä rippikoulupassiin.

Nuorten jumalanpalveluksesta 10.11. klo 18.00. Nuorten jumalanpalvelus toimii samalla rippikoulun oppituntina jumalanpalveluksessa, joten se on kaikille pakollinen.

Lähetystyön teemapäivä 7.2

Diakoniatyön teemapäivä 23.1.

Rippikouluryhmän oma oloilta

 • päivärippikoulu 23.11.
 • kesäleiri 1 19.4.
 • kesäleiri 2 17.5.

Rippikouluryhmän oma jumalanpalvelus

 • päivärippikoulu 3.12.
 • kesäleiri 1 29.4.
 • kesäleiri 2 27.5.

Riparipassi

Riparipassiin kootaan tiedot seurakuntaan tutustumisesta.

Merkintöjä riparipassiin tulee ulkoläksyistä, kuudesta jumalanpalveluksesta ja kuudesta muusta seurakunnan tilaisuudesta. Riparipassi on tehty useamman seurakunnan käyttöön, joten siinä on enemmän kohtia merkinnöille kuin meillä kerätään. Esimerkiksi tilaa on kymmenelle jumalanpalvelukselle, mutta meillä kerätään kuusi. Riparipassista löytyy myös erikseen kohdat kasteelle, vihkimisille ja hautajaisille, mutta niitä ei ole pakko olla.

Jumalanpalvelusmerkintöjä saa sunnuntain jumalanpalveluksista, joita on kirkossa lähes joka sunnuntai klo 10, kyläkirkoista, perhekirkoista ja Tuomasmessuista. Joulun ja pääsiäisen hartaudet kirkossa ovat myös jumalanpalveluksia. Muita merkintöjä saa kaikesta Teuvan seurakunnan toiminnasta paitsi jumalanpalveluksista. Erityisesti nuorille järjestettyä toimintaa ovat torstaiset oloillat nuorisotalolla klo 18-19. Sekä jumalanpalvelusten että oloiltojen ajankohdissa voi olla poikkeuksia, joten ne kannattaa tarkistaa aina etukäteen. Tiedot tilaisuuksista löytyvät Tejukasta ja seurakunnan nettisivuilta http://www.teuvanseurakunta.fi/tapahtumat/. Myös muiden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien toiminnasta on mahdollista saada sekä jumalanpalvelusmerkintöjä että muita merkintöjä, mutta ulkoläksyt tulee suorittaa omassa seurakunnassa.

Riparipassit tarkistetaan ennen leirille tuloa. Täytetty riparipassi on oltava palautettuna päivärippikoululaisilla 31.1.2015 mennessä ja kesäleiriläisillä 30.4.2015. Jos ulkoläksyjä ei ole suoritettu kyseiseen päivään mennessä, rippikouluun ei pääse, vaan siirtyy suorittamaan rippikoulun ensi vuonna.

Käyttäytyminen kirkossa

Jumalanpalveluksessa istutaan vasemman puoleisissa etupenkeissä. Kirkkoon tultaessa pojat ottavat lakin päästään. Kirkkoon tullaan hiljentymään ja olemaan lähellä Jumalaa. Silloinkin, kun ei ole kovin hiljainen fiilis, anna muille jumalanpalveluksessa oleville rauha hiljentyä. Laita kännykkä äänettömälle ja pidä se taskussa. Ota virsikirja kirkon ovelta mukaasi ja laula mukana. Jumalanpalvelukseen kuuluu musiikkia, älä tuo omia. Merkintä annetaan jumalanpalvelukseen osallistumisesta, ei penkissä pyörimisestä ja häiritsemisestä.

Rippikouluvaihtoehdot

Leirien hinta on 100 euroa. Päivärippikoulu on ilmainen. Perheen talousvaikeuksien takia on mahdollista anoa vapaaoppilaspaikkaa kirkkoherra Lauri Annalalta.

Rippikoulut

 • Kesäleiri 1 ma 11.- su 17.6.2018 Karijoen Vanha mylly yhteensä maks. 20 leiriläistä

 • Kesäleiri 2 ma 2.7.- su 8.7.2018 Karijoen Vanha mylly yhteensä maks.  20 leiriläistä

 • Päivärippikoulu ma 26.2.- la 3.3.2018 9-16 Teuvan seurakunnan nuorisotalolla ja intensiivijakso pe 16.- su 18.3.

Konfirmaatiopäivät

 • Pääsiäissunnuntai 1.4. klo 13 ensisijaisesti päivärippikoulu

 • Sunnuntaina 1.7. klo 10.00 Ensisijaisesti kesäleiri 1

 • Sunnuntaina 22.7. klo 10.00 Ensisijaisesti kesäleiri 2

Huom! Ilmoittautumislomakkeessa konfirmaatiopäivä rastitetaan erikseen, koska voit ilmoittautua muuhun kuin ensisijaisesti saman rippikouluryhmän konfirmaatioon, kunhan konfirmaatio on leirin tai päivärippikoulun jälkeen.

ILMOITTAUTUMINEN

Leirien maksimikoot perustuvat leirikeskuksen kapasiteettiin ja turvallisuussäännöksiin. Sen takia emme pysty takaamaan, että pääset juuri sille leirille, jolle haluat. Ryhmäjaossa otetaan huomioon painavat henkilökohtaiset perusteet, jotka on esitettävä jo ilmoittautumislomakkeessa. Kaikilta voi löytyä hyviä perusteita ja silloin joudumme suorittamaan arvonnan. Ilmoittautumisjärjestys ei vaikuta siihen, mille leirille pääsee. Jos ilmoittautumislomake myöhästyy ilmoittautumisajasta, voi ilmoittautua vain niihin ryhmiin, joissa on tilaa.  Ryhmäjako ilmoitetaan seurakunnan nettisivulla ja koulun ilmoitustaululla.

Ilmoittautumislomakkeen saa täältä.

Kysymyksiä?

Vastaukset kysymyksiin liittyen rippikoulupassiin, ilmoittautumiseen ja ryhmäjakoon saa Juhani Metsärannalta.